CỬA LÙA
HONDALEX LV150

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 150mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 4000mm

Phụ kiện nhôm anod, bánh xe nâng, vận hành êm ái
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 5.000.000 - 12.000.000 (vnđ/m2)

PHỤ KIỆN ANOD
NHÔM NGUYÊN KHỐI

Phụ kiện được thiết kế riêng cho các dòng nhôm Nhật Hondalex, chất liệu nhôm nguyên khối, xử lý bề mặt bằng công nghệ anod, bền màu trên 50 năm.

Bảo hành: từ 2 đến 5 năm

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV60

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 60mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, phong cách cổ điển Châu Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV56

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 56mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, thanh profile thiết kế tối giản, phù hợp phong cách thiết kế Bắc Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

NHÔM HỆ
THÔNG DỤNG

Nhôm Nhật Bản, profile nhôm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường như hệ 34, 38, 39, 40, 46, 50, lv56, lv60,…

CỬA LÙA
HONDALEX LV150

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 150mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 4000mm

Phụ kiện nhôm anod, bánh xe nâng, vận hành êm ái
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 5.000.000 - 12.000.000 (vnđ/m2)

PHỤ KIỆN ANOD
NHÔM NGUYÊN KHỐI

Phụ kiện được thiết kế riêng cho các dòng nhôm Nhật Hondalex, chất liệu nhôm nguyên khối, xử lý bề mặt bằng công nghệ anod, bền màu trên 50 năm.

Bảo hành: từ 2 đến 5 năm

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV60

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 60mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, phong cách cổ điển Châu Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV56

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 56mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, thanh profile thiết kế tối giản, phù hợp phong cách thiết kế Bắc Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

NHÔM HỆ
THÔNG DỤNG

Nhôm Nhật Bản, profile nhôm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường như hệ 34, 38, 39, 40, 46, 50, lv56, lv60,…

CỬA LÙA
HONDALEX LV150

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 150mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 4000mm

Phụ kiện nhôm anod, bánh xe nâng, vận hành êm ái
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 5.000.000 - 12.000.000 (vnđ/m2)

PHỤ KIỆN ANOD
NHÔM NGUYÊN KHỐI

Phụ kiện được thiết kế riêng cho các dòng nhôm Nhật Hondalex, chất liệu nhôm nguyên khối, xử lý bề mặt bằng công nghệ anod, bền màu trên 50 năm.

Bảo hành: từ 2 đến 5 năm

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV60

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 60mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, phong cách cổ điển Châu Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

CỬA NHÔM HỆ
HONDALEX LV56

Nhôm Nhật Bản, độ dày 1.8mm, bề rộng khung 56mm
Kích thước tối đa/cánh: Rộng 3600mm x Cao 2400mm

Thiết kế đa dạng, thanh profile thiết kế tối giản, phù hợp phong cách thiết kế Bắc Âu, phụ kiện Anod đồng bộ
Màu: Bạc, anod, đen, trắng

Giá chỉ từ: 3.000.000 - 6.500.000 (vnđ/m2)

NHÔM HỆ
THÔNG DỤNG

Nhôm Nhật Bản, profile nhôm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường như hệ 34, 38, 39, 40, 46, 50, lv56, lv60,…